Om Malmö Polo Club - www.hästpolo.se

Malmö Polo Club har förberett sig väl inför 2022.

Vi har en fortsatt växande lista med intresseanmälningar. Många av dessa har tidigare spelat hästpolo i olika världsdelar och ser nu framemot att spela på hemmaplan. Tvärtemot vad man skulle kunna tro är även många nykomlingar till sporten. Det betyder att vi får in nya spelare som kommer att bredda sporten på hemmaplan. Totalt är vi 190 intresserade medlemmar.

Under 2008 i september månad fick vi en avsiktsförklaring från Bökebergs Gård, vilket innebär att vi får tillgång till inomhusarenan. Arenan innehar de officiella arenapolo måtten, 84x40meter. Malmö Polo Club har sedan 2007 byggt upp en medlemskrets av spelare och vänner samt samarbetspartners som bildar ett kontaktnät för att lägga en fast grund för klubbens fortsatta- och framtida etablering och närvaro i Malmö, Skåne och Sverige.

Malmö Polo Club etabl.2007

Copyright 2007-2023 © Malmö Polo Club. Med ensamrätt.  Integritet & Säkerhet   |   Sekretesspolicy